Medlemsförsäkringar

Som medlem i Borås Golfklubb omfattas du, genom klubbens försäkring, av nedan försäkringar:

 
- Skadeanmälan Folksam Idrottsförsäkring för Svenska Golfförbundet
Folksam Idrottsförsäkring för medlemmar i Svenska golfförbundet omfattar en olycksfallsförsäkring samt en ansvarsförsäkring.
Olycksfall är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Ansvarsförsäkring är en försäkring för att reglera skador du orsakat på annan person eller annans egendom.

Anmäl skada via blanketten nedan om du som medlem i Svenska Golfförbundet:
– Orsakat en skada på annans egendom, ex. slagit en boll genom en ruta på en bil.
– Drabbats av ett olycksfall i samband med ditt golfande eller på väg till och från golfbanan.
 

-Skadeanmälan Årsavgiftsförsäkring
Använd blanketten nedan och skicka till angiven adress

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.
Försäkringen ersätter inte de fall där det ligger ett sjukdomsförlopp, förslitning, överbelastning eller
överansträngning bakom spelavbrottet. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada
är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta Provins för klargörande.

Skadeanmälan (PDF

Kontakta Provins Insurance på 060-658 98 00 om du är osäker på vart du ska anmäla skadan.


Medlemsinformation angående avbrott i medlemskap
Riktlinjer framtagna av styrelsen 2023 gällande ev. återbetalning av Medlems- respektive Spelavgift vid orsaker som inte täcks av vår gemensamma olycksfallsförsäkring via Provins.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är en betalning för möjligheten att spela hela året. Avgiften styr till stor del hur mycket kostnader som budgeteras/avsätts för att sköta våra golfbanor. Denna avgift återbetalas inte.

Spelavgift
Vid sjukdom, som innebär att medlemmen inte kan spela, har denne rätt att tillgodoräkna sig en viss del av årsavgiften inför kommande år. Medlemmen kan då ansöka om att bli passiv medlem och kunna uppvisa läkarintyg. Tidpunkten som räknas är när medlemskapet görs passivt och inte när skadan uppstår. Medlem med månadsinbetalning inkluderas i bestämmelserna ovan. Innevarande års avgifter betalas till fullo och ev. del av avgifterna tillgodoräknas till kommande år. Betalningsskyldighet enligt Borås GK stadgar 3§.

Hur stor del beror på tidpunkten för när medlemmen blir passiv. Ansökan skall kompletteras med läkarintyg för att kunna bedömas.

  • Vid ansökan innan 31/3 innevarande år överflyttas 100 % till kommande år.
  • Vid ansökan innan 30/4 innevarande år överflyttas 80 % till kommande år.
  • Vid ansökan innan 31/5 innevarande år överflyttas 50 % till kommande år.
  • Vid ansökan innan 30/6 innevarande år överflyttas 25 % till kommande år.
  • Vid ansökan efter 1/7 innevarande år överflyttas ingen spelavgift.

Dödsfall
I händelse av dödsfall 1/1-30/6 innevarande år återbetalas 50 % av spelavgiften
I händelse av medlems dödsfall efter 1/7 innevarande år återbetalas inte spelavgiften.

Återbetalning sker efter begäran till Dödsboet.

/Styrelsen för Borås GK