Senior/OPAL

Seniorkommittén arrangerar tävlingar, regelkurs, träning samt resor för klubbens medlemmar som från och med 2023 fyllt eller fyller 50 år.  Detta gör vi för att inkludera alla, utan att särskilja på ålder samt för att bibehålla och utveckla den sociala gemenskapen.  Under 2023 tävlar vi på tisdagar, från slutet på april till början på oktober.  Vi genomför även Matchcup (singel med hcp), Eclectic och utmanar till Närspelsträning på södra banans hål 1-9.  Dessa utmaningar behöver inte spelas under vardagar, om man arbetar.  Man bestämmer, tillsammans med sin motstånadare (avseende Matchcup), spelpartner (Ecelectic) eller själv alternativt med en vän, om man vill avseende Närspelsträning, när man vill spela.

Ledamöter:

Lars Åslund Ordförande
Jan Bech-Sörensen Vice Ordförande
Anita Skoglund Sekreterare
Paul Ericsson Tävlingsansvarig
Kerstin Oscarsson Kassör
Ellinor Sjöberg Ledamot
Lasse Sandklef Ledamot


Tillbaka


Protokoll från senaste mötet: Protokoll

2023 års verksamhet: Information

Uppdaterat Tävlingsprogram 2023

Val av Tee

Närspelsträning

Brev med information