Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar samt föreslår till klubbens ledning, Styrelse och Klubbchef samt Banchefen, vilka utvecklingsåtgärder (inte skötsel och underhållsåtgärder) som bör göras för att förbättra våra banor och klubbhusområdet. Här avses främst förslag inför kommande år.  Bankommitten biträder även med förslag och underlag avseende träningsmöjligheter i anslutning till klubbhuset. Notera att bankommittén inte längre har ansvar för att ta fram förslag avseende träningsmöjliheter vid Pulsen och inte heller avseende teknikbanan. Det ansvaret har överförts till andra. Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommitténs verksamhetsområde/ansvar kommuniceras med klubbens medlemmar. Protokoll efter bankommitténs möten återfinns under medlemssidorna, med loggin under kommitteprotokoll - bankommittén.

Ledamöter:

Lars Åslund          Ordförande

Per Hagerskog      Ledamot

Ulla-Britt Nilson    Ledamot

Pontus Hallgren    Ledamot 

Raimo Sjöberg     Adjungerad

Leif Johansson     Adjungerad