Golfbilar

Medlem Borås GK

18 hål med läkarintyg 200 kr
18 hål utan läkarintyg  300 kr
   
10-kort (med läkarintyg) 1250 kr
20-kort (med läkarintyg) 2000 kr
30-kort (med läkarintyg) 2250 kr


Gäst

18 hål med läkarintyg  300 kr
18 hål utan läkarintyg  400 kr 


Tävling
Tävlingsledare bestämmer om deltagare utan läkarintyg får använda golfbil vid tävling.
Medlemmar med läkarintyg har företräde. Betyder att om inte bilarna räcker till kommer vi prioritera medlemmar med intyg.