Information från styrelsen

Sep 2023

Träning och Klubbhus – nya sociala ytor 
Både klubbhuset och Pulsen är i desperat renoveringsbehov och om vi inte bygger nytt klubbhus och träningsanläggning inom kort så kommer vi att behöva lägga stora summor de kommande tio åren bara på att lappa och laga, det är ingenting som håller i längden. I och med Borås GK Park har vi möjligheten att skapa något som håller många år framåt i tiden exakt som vi vill. Därför vill vi lägga mycket fokus på nya träningsanläggningen/rangen där vi ska kunna bedriva träning året om. Den kommer att ligga i söderläge, ha utslagsplatser med senaste tekniken i två våningar och möjligheter att träna i simulator, träna närspel inomhus, träna i gym bland mycket annat. Det kommer dessutom att finnas betydligt bättre ytor för träning med egna bollar mot riktiga greenområden samt en korthålsbana av samma kvalitet. Och allt kommer att ligga i anslutning till banorna och klubbhuset. 

Verksamheten – en levande klubb året runt 
Ett av målen med Projektet är att kunna bygga en verksamhet under hela året och vi ser en stor möjlighet att växa under vinterhalvåret om vi skapar en anläggning som ger bästa träningsmöjligheterna. Vi vill ha träning och inomhusgolf och vi vill öppna för att ta emot klubbar/landslag/spelare/kompisgäng som vill bo, äta och träna hos oss, även vintertid.  

Vi ser också framför oss en ökning av träningsmängden över hela medlemsregistret och en tillströmning av fler unga medlemmar tack vare Borås GK Park. Det kommer dessutom att bo många människor på området och träningsanläggningen kommer att bli en samlingsplats där man kan umgås, träffas för att äta och dessutom hitta en bred variation av olika aktiviteter på nära håll. 

Ekonomi – tryggare utan att drabba medlemmarna
Borås GK Park kommer inte att ge ökade medlemsavgifter. Det finns andra faktorer som påverkar avgifterna och de kan komma att bli högre på grund av andra orsaker, men Borås GK Park kommer inte att belasta medlemmarna. Vår förhoppning är tvärtom att Borås GK Park ska ge klubben en tryggare ekonomisk situation och ökade intäkter i framtiden. Vi kommer dessutom att slippa det lån som tyngt klubbens likviditet under många år. Vi i styrelsen ser Borås GK Park som den enda realistiska möjligheten att få ut klubbens och anläggningens fulla potential och dessutom skapa en livskraftig klubb många år framåt. 

Totalt sett kommer vi att få två banor av högsta kvalitet, nya, betydligt bättre träningsmöjligheter samt nya lokaler att vistas i.  

Vi i Styrelsen är övertygade om att Borås GK Park kommer att ge våra medlemmar ett betydligt bättre golfliv i framtiden. 

 

Juni 2022
Styrelsen tillsammans med Henrik Stenson Design håller för stunden på att sondera bland tänkbara exploatörer med avsikten att ta fram ett förslag till samarbetspartner. Vi utför under sommaren möten med dessa exploatörer för att utreda vilka som har kompetens, vilja och ekonomi att driva projektet tillsammans med oss. 

 

Vi har blivit tilldelade handläggare för detaljplanen. Tillsammans med vår detaljplan ligger ytterligare två detaljplaner under utredning i direkt anslutning till vår. 

Vi behöver knyta till oss en samarbetspartner tidigt för att på bästa sätt bevaka våra intressen i de detaljplaner som pågår. Därför är målsättningen att under sommaren inleda ett samarbete med en exploatör som kan tänka sig att satsa tid och pengar i Borås GK Park. Planen är att så snart som möjligt välja ut tänkbar part där vi skriver en avsiktsförklaring för samarbete för att omgående kunna arbeta vidare tillsammans med kommunen för klubbens räkning.  

 

Maj 2022 
Arbetet med Borås GK Park går vidare och den senaste tiden har klubbens representanter varit på ett antal möten med markintressenter och även med nyckelpersoner från Borås Kommun. Vi har tillsammans med Christian Lundin från Henrik Stenson Golf Design bland annat träffat Stadsarkitekt Richard Mattsson, ett positivt möte där vi diskuterade Borås GK:s eventuella del i det Gröna Stråk som Borås arbetar efter.  

Vi har också träffat Kerstin Hermansson, kommunalråd för Centerpartiet, med ansvar för bland annat fritid och folkhälsa, stadsutveckling, mark och exploatering, de kommunala bostadsbolagen samt mänskliga rättigheter. Morgan Hjalmarsson, Liberalerna, och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, var också med på mötet, där vi bland annat diskuterade antalet framtida bostäder, infrastruktur och detaljplanearbetet som ska inledas under 2022.  

Man kan sammanfatta utvecklingen som mycket positiv, ingenting har tillkommit som ändrat planerna eller projektets mål. Borås kommun har varit mycket tillmötesgående och lyssnat på vår vision och målbild och delat med sig av sina synpunkter. Detaljplansarbetet ska som sagt inledas under 2022 och den processen kommer att ta cirka två år.  

Vi har också fått en första version av den översiktsplan från HSGD som ska ligga till grund för detaljplanearbetet. Den kommer att presenteras när den slutgiltiga versionen finns klar. 

Arbetet framöver består dels att samarbeta med kommunen i detaljplanearbetet, fortsätta att planera hur vår framtida anläggning ska se ut, samt den viktiga ekonomiska delen med att finansiera Borås GK Park, genom att hitta en samarbetspartner som står för samma värderingar och visioner som Borås Golfklubb.  

Intresset är – och har varit – enormt stort, både från medlemmar och företag. Många frågar om en tidsplan och när man eventuellt ska kunna boka tomter eller sätta upp sig på en intresselista. Vi har förståelse för det och lovar att informera utförligt så fort det finns något konkret. I och med att detaljplanearbetet kommer att fortgå åtminstone under 2022 och 2023 och förmodligen en bit in i 2024 så kommer det att dröja ännu en tid.  

Mer info kommer när den finns tillgänglig. 

 

Dec 2021
Vi vet att intresset för projektet Borås GK Park är stort och vi kommer därför att fortlöpande informera våra medlemmar dels via klubbchefens nyhetsbrev, dels via hemsidan och våra andra kanaler.

För alla som inte var med vid årsmötet då Christian Lundin från Henrik Stenson Golf Design besökte oss och informerade om hur de ser på sitt uppdrag att skapa en översiktsplan över området så kan vi berätta att det arbetet pågår. HSGD ska presentera sina förslag under första kvartalet 2022.

Mer information om hur översiktsplanen ser ut och hur styrelsen ser på resultatet kommer så snart som det bara är möjligt. Styrelsens avsikt är att vara så transparenta och öppna som det går genom hela processen.

Arbetet med detaljplanen är prioriterat hos Stadsbyggnadsnämnden och kommer att inledas under 2022.

Det kommer många frågor om framtida medlemsavgifter och avsikten är att INTE höja mer än vad som är normalt. 

Borås GK är en medlemsklubb och kommer så att förbli och Borås GK Park är ett projekt som drivs för våra medlemmar, inte för att vi ska få fler greenfeegäster, utan för att vi medlemmar ska få en ännu bättre anläggning och eventuellt också en miljö där förhoppningsvis en del av oss kan vilja bo. 

Vi ser det också som en stor investering för framtiden och att vi har en möjlighet att skapa något som håller god kvalité i många år framåt och som tryggar återväxten underifrån. Att få in fler unga i klubben är prioriterat och det kommer att märkas.

Intresset för att teckna sig för en framtida tomt har varit stort. Vi är ju inte riktigt där än men den dagen då det blir aktuellt kommer vi att ha en plan för hur det ska gå till i god tid och vi ska göra allt vi kan för att ge våra medlemmar så bra möjlighet som möjligt att vara med.

Våra bostadsområden kommer att bli unika för Sverige där vi arbetar tillsammans med Henrik Stenson Golf Design för att skapa en helt ny modell där bostäderna och banorna integreras betydligt mer än vad som varit fallet vid liknande svenska projekt. Det kommer också att finnas en bredd i utbudet där olika boendeformer ska finnas tillgängliga.

Vi i styrelsen har inte för avsikt att drabbas av storhetsvansinne eller att riskera ekonomin under några omständigheter, men när vi går in i ett projekt av den här typen så väljer vi att lägga ribban mycket högt. Men hela tiden med verkligheten och ekonomin som tydliga rättesnören. Allt arbete och alla kostnader kommer att täckas av markförsäljning och säljer vi ingen mark så blir det heller inga renoveringar utförda, punkt. 

När det gäller banorna så vet vi i dagsläget inte så mycket. Uppdraget som vi gett Henrik Stenson Golf Design är att vi vill ha två likvärdiga banor som skiljer sig åt, men som ändå har samma höga kvalitet, och eventuella nya banor kommer självfallet att byggas för att passa alla nivåer och kategorier av spelare. Detaljerna är inte klara men om det blir så att delar av banan stängs under en period så kommer det att beredas möjligheter för våra medlemmar att nyttja andra banor i området under den tiden. Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla så många av våra egna hål öppna så mycket som möjligt

Tanken är vidare att vi ska få en betydligt mer komprimerad och mysig klubbhusmiljö med klubbhus, träningsområde, övningsgreener, vissa bostäder och andra faciliteter i direkt närhet till varandra. Vi vet inte idag var klubbhuset kommer att hamna men att ett nytt klubbhus står högt upp på priolistan är en självklarhet. Om vi väljer att behålla det gamla klubbhuset har vi dyra renoveringar och underhållskostnader att se fram mot under en längre tid. 

Ett annat uttalat mål är att skapa ett betydligt större utbud av aktiviteter för medlemmarna och framtida boende, aktiviteter som bidrar till att göra anläggningen mer året runt-betonad. Träningsanläggningen och klubbhuset ska bli centralpunkter där många förhoppningsvis kommer att hitta sysselsättning antingen i form av golf, padel, gymverksamhet, boule, bridge eller något annat. Styrelsen har en mängd spår som vi arbetar efter och vilka aktiviteter vi kommer att kunna erbjuda beror dels naturligtvis på ekonomi men också vad vi får för feedback och input från våra medlemmar.