Henrik Stenson Golf Design

Under höstmötet 23 nov 2021 beslutade mötet att anlita Henrik Stenson Golf Design som samarbetspartner för att ta fram koncept och översiktsplan över området. I ett inledande skede skall en projektgrupp sättas samman och en förstudie genomföras för att analyseras klubbens framtida behov och önskemål för ett antal prioriterade områden: Bana - Klubbhus/fastigheter - Träningsanläggning - Bostäder - Miljö. 

I detta arbete kommer såväl personal, som kommittéer och medlemmar att involveras.   

Mer information om detta arbete kommer att presenteras löpande.