Naturstigen

Naturstigen

Naturstigen består av två slingor, en på 3 kilometer och en på 4,5 kilometer. På din vandring går du i nära anslutning till golfbanan men får ändå uppleva mycket vild natur. Utefter leden finns informationstavlor om floran och faunan som du kan uppleva på vägen, som går genom områden med löv- och barrskog och ibland korsar du över den anlagda banan. Naturskyddsföreningen i Borås har inventerat floran och funnit flera hundra olika växter, Ornitologiska föreningen i Borås inventerade fågellivet 2007 och fann då 54 olika dokumenterade arter. I dammarna runt banan finns grodor och fiskar och ibland ses rådjur, älg, harar och fåglar vid dessa vattenhål.

Alla är välkomna att gå våra naturstigar, ta med familjen på en picknick och upplev naturen bara 10 minuter från Borås Centrum. Om du går 4,5 km passerar du Golfkiosken vid 10:ans utslag, som serverar fika, smörgåsar och hembakat kaffebröd. Båda slingorna utgår från parkeringen vid Borås Golfklubbs klubbhus. 

Borås Golfklubb satsar på miljö och har erhållit Svenska Golfförbundets MILJÖDIPLOM.